fbpx

การบริจาคร่างกาย ต้องรู้และเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ติดต่ออย่างไร

บริจาคร่างกาย

การบริจาคร่างกาย หรืออวัยวะหลังเสียชีวิต ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่หาสิ่งใดเปรียบเทียบได้ยาก เป็นการส่งต่อที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับอวัยวะของเรานั้นมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการต่อลมหายใจกับผู้ที่กำลังเจ็บป่วย หรือมีความต้องการอวัยวะเหล่านั้นของเรามากกว่า ดังนั้นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ที่มีคุณค่าต่อผู้รับและยังเป็นการทำบุญสำหรับผู้ให้นั้นมีรายละเอียดอะไรกันบ้าง แล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะ บริจาคร่างกาย หรืออวัยวะของเรา

บริจาคร่างกาย คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับการบริจาคอวัยวะอย่างไร

การบริจาคร่างกาย คือ การบริจาคร่างกายของเราทั้งร่างหลังกจากที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้นำร่างของเราไปศึกษา หรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันว่า อาจารย์ใหญ่ โดยการบริจาคร่างกายนั้นทางโรงพยาบาลจะต้องทำการเก็บร่างของเราไว้ก่อน ไม่สามารถมอบร่างที่เสียชีวิตแล้วของเราคืนให้กับญาติได้ โดยทางโรงพยาบาลจะนำร่างของอาจารย์ใหญ่มาทำพิธีกรรมทางศาสนาให้อาจารย์ใหญ่เองทุก ๆ 2 ปี “การบริจาคร่างกาย ต้องเสียชีวิตตามธรรมชาติและมีอวัยวะครบถ้วนไม่เสียหาย”

การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคอวัยวะภายในของเรา ไม่ว่าจะเป็น ตับ ไต ปอด หัวใจ ดวงตา ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่ นำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ต้องการอวัยวะส่วนต่าง ๆ คล้ายกับอะไหล่ที่นำไปเปลี่ยนให้กัน เพื่อต่อลมหายใจของผู้ป่วยทำให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยความแตกต่างของการบริจาคอวัยวะก็คือ เมื่อแพทย์ได้ทำการผ่าตัดอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของผู้ที่เสียชีวิตออกไปแล้ว นำไปมอบให้ผู้รับ แพทย์จะมอบร่างของผู้บริจาคอวัยวะคืนให้กับญาติและครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป “การบริจาคอวัยวะนั้นจะต้องเสียชีวิตจากอาการสมองตายเท่านั้น นอกจากนั้นสาเหตุการเสียชีวิตอื่น ๆ จะไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้”

การบริจาคร่างกายและบริจาคอวัยวะ สามารถบริจาคได้ที่ไหน

การบริจาคร่างกายนั้น สามารถทำได้โดยติดต่อกับทางคณะแพทย์ศาสตร์ทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนการบริจาคอวัยวะนั้นติดต่อแสดงความประสงค์ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย กาชาดประจำจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลประจำจังหวัด  หรือโทร. 1666 “เราสามารแสดงความต้องการโดยบริจาคได้ทั้งร่างกายและอวัยวะ ได้ทั้ง 2 อย่างและเมื่อถึงเวลาเสียชีวิตจะขึ้นอยู่กับทางความเห็นของแพทย์ว่า จะทำการบริจาคอวัยวะหรือ บริจาคร่างกาย ของเรา”

ประโยชน์ของการบริจาคร่างกาย

การบริจาคร่างกายจะเป็นการนำ ร่างกายของเราไปสร้างประโยชน์เพื่อการศึกษา การวิจัยและการรักษาทางการแพทย์ โดยหลักๆ จะนำไปให้นิสิตและนักศึกษาแพทย์ได้นำร่างไปฝึก อย่างเช่นการฝึกอบรมหัตถการต่าง ๆ ฝึกผ่าตัด หรือนำไปใช้ในงานวิจัย นอกจากนั้นยัง มีการเก็บเนื้อเยื่อสำหรับนำไปทำการรักษาได้อีกด้วย

เกณฑ์การรับบริจาคร่างกาย มีอะไรบ้าง

 1. ผู้ที่การต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง หรือ ครอบครัว
 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค
 3. ไม่เป็นผู้พิการแขน ขา งอ จนเสียรูป
 4. อวัยวะภายในครบถ้วน
 5. ไม่เป็นที่ผู้ที่เสียชีวิตตากอุบัติเหตุหรือเกี่ยวข้องกับคดีความ

อวัยวะที่สามารถนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อได้

 • หัวใจ
 • ลิ้นหัวใจ
 • ปอด
 • ตับ
 • ตับอ่อน
 • ไต
 • ผิวหนัง
 • กระจกตา
 • กระดูก
 • เส้นเอ็น
 • ไขกระดูก

เกณฑ์การบริจาคอวัยวะสำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคอวัยวะ

 1. อายุไม่เกิน 60 ปี
 2. เสียชีวิตด้วยสภาวะสมองตาย
 3. ไม่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อ และ โรคมะเร็ง
 4. ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
 5. อวัยวะที่ต้องการบริจาคยังทำงานได้ปกติ
 6. ไม่มีโรคติดต่อทางเลือด อย่าง โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ บี

สภาวะสมองตาย คืออะไร ทำไมต้องรอเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายถึงจะบริจาคอวัยวะได้ หลายคนอาจจะสงสัยและมีคำถามว่าทำไมต้องเสียชีวิตด้วยสภาวะสมองตายถึงจะบริจาคอวัยวะได้ นั้นก็เพราะว่าภาวะสมองตายนั้น เป็นภาวะที่สมองนั้นสูญเสียการทำงานอย่างถาวรไปแล้ว ถ้าไม่มีการใช้เครื่องช่วยหายใจ ร่างกายก็จะหยุดทำงานโดยอาจจะใช้เวลาซักพักนึง ซึ่งทางการแพทย์นั้นถือว่าเป็นการเสียชีวิตไปแล้ว แต่การที่ยังใส่เครื่องช่วยหายใจไว้อยู่นั้นทำให้อวัยวะส่วนอื่น ๆ ที่เหลือยังทำงานได้ปกติอยู่ดังนั้น ถือว่าอวัยวะในร่างกายนั้นสมบูรณ์สามารถนำไปบริจาคได้

แสดงความประสงค์บริจาคอวัยวะได้ที่

http://www.organdonate.in.th/

สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงสำหรับผู้ที่ต้องการ บริจาคร่างกาย หรือบริจาคอวัยวะก็คือ การบอกให้คนรอบ ๆ ตัวรับทราบถึงความต้องการของเรา เพราะหลายครั้งที่พอญาติหรือครอบครัวไม่ทราบ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนความประสงค์ของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำให้เสียโอกาสในการบริจาคร่างกายหรืออวัยวะไปด้วย การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีโอกาสไหนที่สามารถให้ได้อีกแล้ว คือ การบริจาคร่างกายหรือบริจาคอวัยวะ ที่สามารถนำร่างกายของเรานั้นไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างสูงที่สุด เป็นการช่วยต่อชีวิตอีกมากมายให้กลับมามีโอกาสอีกครั้ง เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิต

กดโหวตคะแนนถ้ามีบทความนี้ประโยชน์กับคุณ
[Total: 1 Average: 4]