fbpx

วิธีเตรียมคำกล่าวงานศพ สำหรับงานฌาปนกิจอย่างละเอียด แบบพิธีกรมืออาชีพ

คำกล่าวงานศพ

คำกล่าวงานศพ คืออะไร

เป็นการพูดถึงผู้ที่เสียชีวิตในวันงานฌาปนกิจซึ่งถือเป็นงานวันสุดท้ายของผู้เสียชีวิต โดยจะเป็นคำพูดที่แสดงความผูกพัน แสดงความเสียใจ โดยที่จะต้องพูดถึงรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิต ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต นอกจากนั้นในคำกล่าวงานศพจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดภายในของงานศพ ตัวอย่างเช่น จำนวนการถวายปัจจัย หรือ ประธานในพิธีทอดผ้าไตร เป็นต้น ทำให้การเตรียม คำกล่าวงานศพ นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เราจะมาดูกันว่าถ้าเราได้รับมอบหมายให้รับหน้าที่ในการกล่าวคำกล่าวงานศพ ต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้าง

1. เตรียมรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิต

เนื่องจากผู้ที่จากไปนั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของงานศพ เพราะฉะนั้นรายละเอียดในส่วนนี้จึงสำคัญที่สุด ควรจะต้องสอบถามจากคนในครอบครัวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดของผู้ที่เสียชีวิต

เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด เป็นลูกใคร พี่น้อง ชีวิตสมรส ชีวิตการทำงาน ชีวิตครอบครัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการเจ็บป่วยฯลฯ โดยควรจะต้องถามรายละเอียดให้เยอะที่สุด แล้วหลังจากนั้นเราสามารถตัดทอนออกได้โดยสามารถสอบถามทางเจ้าภาพ ว่าต้องการให้พูดเรื่องใด ไม่พูดเรื่องใดได้

ซึ่งลักษณะของ คำกล่าวงานศพ ในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็ควรจะมีเนื้อหา

 • ที่แสดงถึงความเสียใจ ความอาลัย ต่อผู้ที่จากไป
 • แสดงความเห็นใจต่อครอบครัว ไม่ควรตอกย้ำให้เกิดความเสียใจ
 • มีการกล่าวถึงความดี สิ่งที่ดี ข้อดีของผู้ที่เสียชีวิต ความสัมพันธ์ที่มีต่อคนรอบข้าง
 • สามารถแสดงความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อผู้ที่เสียชีวิตได้
 • อาการและสาเหตุของการเสียชีวิต
 • แสดงความหวังดีต่อผู้ที่เสียชีวิต ว่าได้ไปสู่สุคติแล้ว
 • กล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมงาน นอกจากนั้นยังสามารถเรียนเชิญแขกที่มาร่วมงานร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ที่จากไปได้อีกด้วย

โดยในส่วนของประวัติของผู้ที่เสียชีวิตนั้น ควรจะต้องสอบถามทางคนในครอบครัวและญาติในส่วนของเนื้อหาในการพูด เพราะอาจจะมีเนื้อหาส่วนที่ทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจได้ นอกจากนั้นอาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่คนในครอบครัวไม่ต้องการเปิดเผย ดังนั้นควรตรวจสอบเนื้อหาในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตให้ละเอียดและรอบคอบที่สุด

2. ในส่วนของการเตรียมรายละเอียดของงานฌาปนกิจ

นอกจากส่วนประวัติและการกล่าวถึงผู้ที่เสียชีวิตแล้ว ในส่วนของรายละเอียดของงานฌาปนกิจนั้น ก็ควรจะต้องมีรายละเอียดด้วย โดยรายละเอียดในส่วนนี้จะขึ้นกับขนาดของงานและความเป็นพิธีรีตองของทางเจ้าภาพ เพราะในบางงานนั้นทางเจ้าภาพอาจจะไม่ต้องการเน้นในส่วนของพิธีมากนักเพียงเน้นให้แขกผู้มาร่วมงานได้มาร่วมแสดงความเสียใจเท่านั้น

แต่ในบางงานนั้นทางผู้เสียชีวิตอาจจะมีฐานะและหน้าตาทางสังคมก็จะมีในส่วนของพิธีต่าง ๆ เข้ามาเยอะขึ้นนั้นเอง โดยสิ่งที่พิธีกรผู้กล่าว คำกล่าวงานศพ นั้นจะต้องทำการบ้านและเก็บข้อมูลจากทางเจ้าภาพ นั้นก็คือ

 • จำนวนการถวายปัจจัย ผ้าบังสุกุล
 • ชื่อ-นามสกุลของประธานในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล
 • มีการมอบทุนที่ได้รับจากแขกเพื่อการกุศลหรือไม่ มอบให้ใคร
 • มีพิธีการรำหน้าไฟหรือไม่
 • รายชื่อผู้ที่จะทอดผ้าบังสุกุล
 • รายชื่อผู้ที่ถวายปัจจัย

หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมด ทั้งในส่วนของประวัติผู้ที่เสียชีวิตและในส่วนของรายละเอียดงานต่างๆ แล้ว เราควรจะต้องนำรายละเอียดทั้งหมดมาจัดเป็นสคริปต์ บทพูด ให้เรียบร้อย โดยสามารถแยกเป็น 2 ส่วนตามที่เราได้ข้อมูลมานั้นเอง

เมื่อเราได้จัดทำบทพูดเสร็จแล้ว เราควรนำมาตรวจสอบกับทางเจ้าภาพ หรือคนในครอบครัวอีกครั้งก่อน ถือเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 ส่วนจะถูกนำมาใช้พูดในลำดับขั้นตอนคนละช่วงกัน คราวนี้เรามาดูกันต่อว่าลำดับขั้นตอนการดำเนินการในงานฌาปนกิจเป็นอย่างไร

ลำดับขั้นตอนงานฌาปนกิจ

 1. เมื่อถึงเวลาเริ่มงาน ให้พิธีกรแนะนำตัวเอง อย่างสุภาพ
 2. จะใช้ในส่วนของรายละเอียดงานที่เตรียมมาทั้งหมดในส่วนนี้ โดยจะเป็นการกล่าวถึง การรับมอบเงินจากแขกผู้มาร่วมงาน การมอบทุนเพื่องานการสาธารณะกุศล ถือเป็นการทำบุญร่วมกันกับผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้าย
 3. การทอดผ้าบังสุกุล/ปัจจัย โดยจะเชิญแขกผู้มาร่วมงานตามรายชื่อที่เตรียมเอาไว้ นิมนต์พระพิจารณาผ้าบังสุกุลและปัจจัย
 4. เริ่มเข้าสู่การแสดงรำหน้าไฟ(ถ้ามี)
 5. หลังจากเสร็จพิธี ขั้นตอนต่าง ๆแล้วมาถึงส่วนสำคัญอีกส่วนของงานนั้นก็คือการอ่านประวัติของผู้เสียชีวิตซึ่งได้มีการตระเตรียมไว้แล้ว เมื่อหลังจากกล่าวเสร็จแล้ว เชิญแขกร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัย
 6. หลังจากกล่าวเสร็จ จะมีการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุอีกครั้ง ให้นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาและทำการเชิญประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล เชิญแขกเพื่อทำการวางดอกไม้จันทน์
 7. นิมนต์พระพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลอีกครั้งและทำการฌาปนกิจศพ

จากขั้นตอนทั้งหมดภายในงานฌาปนกิจนั้นจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้าง และการเตรียม คำกล่าวงานศพ นั้นมีความจำเป็นและนำมาใช้ในลำดับขั้นไหนของงานบ้าง ดังนั้นหากถ้าได้รับมอบหมายในการเป็นพิธีกรงานศพ นั้นเราควรจะต้องเตรียมรายละเอียดของทั้งผู้เสียชีวิตและของงานให้ถูกต้อง เพื่อให้งานนั้นออกมาสมบูรณ์ที่สุด

คำกล่าวงานศพ นั้นเป็นการพูดเพื่อการบอกลา ถือว่าเป็นตัวแทนคำพูดของทั้งจากเจ้าภาพและคนในครอบครัว เป็นการแสดงความเสียใจ ความอาลัยต่อผู้ที่จากไปแล้ว ดังนั้นเราควรจะต้องตระเตรียมรายละเอียดให้มีความถูกต้องที่สุด นอกจากนั้นควรใช้คำพูดที่สุภาพ แสดงถึงความเสียใจที่มีต่อผู้ที่จากไป เพื่อให้แขกได้ร่วมกันระลึกถึงผู้เสียชีวิตในแง่มุมที่ดี เป็นการจากลาที่สวยงามและน่าจดจำทั้งสำหรับแขก เจ้าภาพและคนในครอบครัว

กดโหวตคะแนนถ้ามีบทความนี้ประโยชน์กับคุณ
[Total: 8 Average: 4.8]