fbpx

บวชหน้าไฟ คืออะไร บวชเพื่ออะไร และช่วยในเรื่องใด

บวชหน้าไฟ

สิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเมื่อมีผู้เสียชีวิต และเป็นความเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่เสียชีวิตนั้นได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนั้นก็คือการ บวชหน้าไฟ ซึ่งจะให้ลูก-หลานของผู้ที่เสียชีวิตทำการบวชให้กับผู้ตายในวันที่ทำการฌาปนกิจศพ จึงถูกเรียกการบวชแบบนี้ว่า บวชหน้าไฟ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น มีความจำเป็นหรือไม่ แล้วการบวชจริง ๆ นั้นทำเพื่ออะไร ลองมาค้นหาคำตอบกัน

บทความเพิ่มเติม : แนะนำ ของชำร่วยงานศพ ที่คนไทยนิยมใช้ในงานศพ

ตามความเชื่อเกี่ยวกับการ บวชหน้าไฟ คืออะไร มีที่มาอย่างไร

นั้นถูกปฏิบัติสืบทอดกันมาในประเทศไทยอย่างยาวนาน ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้ผู้ที่เสียชีวิตนั้นได้ขึ้นสวรรค์ โดยการใช้ผ้าเหลืองเสมือนใบเบิกทาง มีการบังคับบุตร-หลาน มากมายที่ไม่ต้องการบวชให้โกนผม ห่มผ้าเหลืองด้วยความเชื่อเหล่านี้ อ้างถึงความกตัญญูบ้าง ความรักบ้าง แต่ความเป็นจริงแล้วการเสียชีวิตแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายของผู้ตายที่จะเป็นตัวกำหนด

คนที่หมั่นสร้างคุณงามความดีเมื่อสมัยครั้นยังมีชีวิต จิตย่อมจะนำไปสู่สุคติ ไม่ได้เกิดจากเกิดบวชหน้าไฟแต่อย่างใด และหากผู้ที่เสียชีวิตได้ประกอบอกุศลกรรมไว้ ดวงจิตก็ย่อมที่จะเดินทางไปยังทุกข์คติ

ตามประวัติพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติการบวชหน้าไฟแต่อย่างใด มีแต่การให้อุทิศสส่วนกุศลให้เพียงเท่านั้น การตอบแทนแสดงความกตัญญูไม่สามารถทำได้หลังจากพ่อ-แม่ของเราเสียชีวิตไปแล้ว เราควรปฏิบัติตนให้ดีไม่ใช่รอให้พวกท่านเหล่านั้นจากไป การบวชหน้าไฟไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

บวชหน้าไฟ มีประโยชน์และช่วยในเรื่องอะไรบ้าง ?

การบวชนั้นประโยชน์ย่อมที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่บวชเอง ไม่ใช่ผู้ที่เสียชีวิต ถ้าหากการบวชหน้าไฟนั้นเป็นการบวชที่จะรู้จักปลงและปล่อยวาง เป็นการเริ่มอยากศึกษาธรรมะ นั้นก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าการบวชนั้นเกิดจากการบังคับเพื่อคิดว่าจะทำพิธี การบวชนั้นก็ย่อมที่จะไม่มีประโยชน์อันใด เพราะไม่ได้เป็นการบวชเพื่อที่จะศึกษาธรรมะ เป็นการบวชที่คาดหวังผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถทำได้

การบวชหน้าไฟ นั้นถูกปฏิบัติสืบทอดกันต่อมาเป็นความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีฌาปนกิจ ที่ในบางครั้งแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการสร้างความทุกข์ยากให้บุตร-หลานโดยการบังคับให้บวช โดยอ้างถึงความกตัญญู ซึ่งการบวชที่ไม่ได้รับความสมัครใจแบบนี้จะเรียกว่า การสร้างบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิต ได้อย่างไร ดังนั้นหากต้องการที่จะ บวชหน้าไฟ จริง ๆ ควรจะต้องทำการเตรียมตัวศึกษาธรรมะ ไม่ใช่บวกเพื่อที่ทำพิธีและคาดหวังผลประโยชน์ ซึ่งไม่ใช่การบวชที่ถูกต้อง ความเชื่อผิด ๆ เหล่านี้ควรจะต้องถูกปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง

การแสดงความกตัญญูนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และจำเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นกันในวันที่ยังมีชีวิต การ บวชหน้าไฟ แสดงความกตัญญูหลังจากคนที่เรารักไม่อยู่แล้วไม่ได้ช่วยให้คนที่จากไปแล้วรู้สึกได้

กดโหวตคะแนนถ้ามีบทความนี้ประโยชน์กับคุณ
[Total: 1 Average: 5]