fbpx

เชงเม้ง เทศกาลที่คนรุ่นใหม่ละเลย แท้จริงแล้วมีประโยชน์อย่างไร?

เชงเม้ง

เชงเม้ง นั้นถือเป็นเทศกาลที่คนไทยเชื้อสายจีน จะได้มารวมตัวกันแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการรวมตัวกันของคนในครอบครัว หรือคนในตระกูลซึ่งทั้งปีอาจจะไม่ได้พบปะกันเลย ก็ได้มารวมตัวกันในวันเชงเม้งซึ่งเป็นการไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน โดยการไหว้บรรพบุรุษในลักษณะนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อ ซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายพันปี

ความหมายของคำว่า เชงเม้ง และ ช่วงเวลาในการจัดงาน

ในอดีตเชงเม้งนั้นเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นหลังกจาผ่านพ้นฤดูหนาวมาแล้ว และเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของทางประเทศจีน ซึ่งตรงกับความหมายของคำว่า เชงเม้ง แปลว่า ความแจ่มใสและรื่นรมย์ ด้วยเหตุนี้ทำให้เทศกาลเชงเม้งของคนไทยเชื้อสายจีนนั้นถูกจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี

สิ่งสำคัญในเทศการเชงเม้ง คือ การไปไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงซุ้ย (สุสาน) ซึ่งจริง ๆ แล้ว สิ่งสำคัญที่ไม่น้อยกว่าการไปไหว้และแสดงความกตัญญู แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษแล้ว นั้นก็คือ การที่ได้มารวมญาติกัน ได้มาพบปะเจอคนในครอบครัวซึ่งอาจจะได้พบเจอกันไม่บ่อยนัก เรียกว่าเป็นวันรวมญาติ ที่ดีอีกวันนึง ทำให้ได้มาสังสรรค์กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ขั้นตอนพิธีในวันเชงเม้ง

นอกจาการรวมญาติ ทำให้คนในครอบครัวมาพบปะสังสรรค์กันแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างความปรองดอง ความสามัคคีให้เกิดในครอบครัวอีกด้วย เพราะว่าจะต้องมีการจัดเตรียมงาน ทั้งของไหว้ ของบูชาต่าง ๆ รวมไปถึงขั้นตอนการจัดพิธีทำให้ต้องมีการพูดคุยกัน เป็นมากกว่าการสังสรรค์ทั่วไป โดยพิธีการปฏิบัตินั้นมีดังต่อไปนี้

1.ทำความสะอาดสุสานและเตรียมสุสานให้พร้อมทำพิธี

โดยจะทำความสะอาดด้วยการปัด กวาด เช็ดถู ทาสีป้ายหลุมศพ มีการตกแต่งฮวงซุ้ยด้วยกระดาษม้วนสายรุ้งให้สวยงาม

2.ทำการกราบไหว้เจ้าที่

เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณที่ช่วยคุ้มครองดูแลบรรพบุรุษ โดยจะต้องจัดเตรียมของไหว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เทียน 2 เล่ม
 • ธูป 5 ดอก
 • ชา 5 ถ้วย
 • เหล้า 5 จอก
 • กระดาษเงิน กระดาษทอง
 • ของไหว้ต่าง ๆ เช่น อาหารคาว-หวาน

ตัวอย่างขนมไหว้

3.หลังจากทำการไหว้เจ้าที่เสร็จเรียบร้อย จะเป็นการไหว้ระลึกถึงบรรพบุรุษ

ซึ่งต้องมีการตั้งเครื่องเซ่นไหว้เช่นกัน โดยมีของไหว้ดังต่อไปนี้

 • ชา 3 ถ้วย
 • เหล้า 3 จอก
 • เทียน 2 เล่ม
 • กระดาษเงิน กระดาษทอง
 • ของไหว้ต่าง ๆ เช่น อาหารคาว-หวาน
 • ธูปตามจำนวนของบรรพบุรุษ คนละ 1 ดอก

เมื่อเตรียมของไหว้สำหรับเจ้าที่และบรรพบุรุษเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้อาวุโสจะเป็นผู้นำกราบไหว้ และเมื่อใกล้เสร็จงานจะมีการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เสมือนเป็นการมอบของเหล่านี้ให้กับเจ้าที่และบรรพบุรุษก็เป็นอันเสร็จพิธี

หลังจากเสร็จพิธีแล้วลูกหลานมักจะนั่งล้อมวงทานอาหารที่เตรียมมาไหว้บรรพบุรุษกันต่อ เป็นการพบปะสังสรรค์ในครอบครัวที่นอกจากมาแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษแล้วยังเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอีกด้วย ถือเป็นอีกนึงกุศโลบายที่ทำให้ทุกคนได้มาเจอกัน

ประโยชน์ของเทศกาลเชงเม้ง

จะเห็นได้ว่าจริง ๆ แล้ว การจัดงานเชงเม้งขึ้นมาก็เป็นเหมือนกุศโลบายที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าเป็นเพียงพิธีการที่ทำขึ้นมาเพื่อแสดงความเคารพบรรพบุรุษเท่านั้น โดยประโยชน์จากงานเชงเม้งนั้นมีอะไรบ้างลองมาดูกัน

1.ทำให้คนในครอบครัวได้พบปะพูดคุยกัน

สร้างความสมานฉันท์ ทำให้ครอบครัวนั้นสามัคคี อันนี้เป็นประโยชน์ที่ชัดเจน เพราะในสมัยก่อนนั้นครอบครัวชาวจีนนั้นจะเป็นครอบครัวใหญ่ต่างจากครอบครัวในปัจจุบันที่ต่างคนต่างอยู่ เทศกาลนี้เปรียบเสมือนตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี เป็นตัวช่วยที่จะทำให้ครอบครัวได้มาเจอกัน

2.ได้มารำลึกอดีตถึงคุณงามความดี

ของบรรพบุรุษที่ได้กระทำไว้ให้กับลูกหลานเป็นแบบอย่างในการดำเนิดชีวิตต่อไป ได้มาทบทวนเรื่องราวในครอบครัวที่เกิดขึ้น ลดเรื่องบาดหมางภายในครอบครัว

3.เตือนสติเรื่องความตาย

ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน เป็นธรรมดาของมนุษย์ ให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสติและหมั่นทำความดี

จากเทศกาลเชงเม้งที่จัดขึ้นทุกปีลูกหลานหลายคนอาจจะเหนื่อยนายกับการที่จะต้องไปร่วมงานหรือไปช่วยงานในทุก ๆ ปี แต่หากปรับเปลี่ยนมุมมองให้ดีขึ้นว่าเป็นการทำให้ญาติๆ และคนในครอบครัวได้มาเจอะเจอ พบปะ พูดคุยกันทำให้ความสัมพันธ์นั้นไม่หายไป ก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้ความรู้สึกในการไป เชงเม้ง ในคราวต่อ ๆ ไปของคนรุ่นใหม่นั้นดีขึ้น

กดโหวตคะแนนถ้ามีบทความนี้ประโยชน์กับคุณ
[Total: 1 Average: 5]